Speakers

Speakers from Cataract Session

Prof Dr Suman S Thapa

Dr Shibashis Das

Dr Shivnath Das

Dr Sweta Tapariya

Dr Ratish Chandra Paul

Dr Sudipta Mitra

Dr Sugato Paul

Dr S.K Mitra

Dr Rakshya Panta

Dr Kishore Pradhan

Dr Suresh Pant

Speakers from Cornea & Refractive Surgery Session

Dr Sujata Das

Dr Ashiyana Nariani

Prof Dr Mahfooz Hussain

Prof Dr Sanjay Kumar Singh

Dr Kishore Pradhan

Dr Rajashree Das

Dr Manish Pandey

Dr Jyoti Sapkota

Dr Rajshekhar Paul

Dr Poonam Shrestha

Dr Leesha Shrestha

Speakers from Vitreo Retina Session

Dr Ashma Manandhar

Dr Shivendra Sahey

Dr Sanyam Bajimaya

Dr Santosh Chaudhary

Dr Raba Thapa

Dr Santosh Kumar

Dr Lalit Agarwal

Dr Abhishek Anand

Dr Santosh Subedi

Speakers from Glaucoma Session

Dr Suneeta Dubey

Dr Suman S Thapa

Dr Indira Poudyal

Dr Dakki Sherpa

Dr Deekshya Malla

Dr Pranisha Singh

Dr Bhaskar Jha

Dr Anil Parajuli

Dr Nanda Gurung

Dr Madhu Thapa

Dr Maitreyee Das

Speakers from Orbit & Oculoplasty Session

Dr Sabita Palikhe

Dr Prerana Arjyal

Dr Suresh Rasaily

Dr Hom Bahadur Gurung

Dr Anirban Bhaduri

Dr Prabrisha Banerjee

Dr MD Shahid Alam

Dr Rajesh M Chowdhary

Dr Ben Limbu

Dr Aashish Raj Pant

Dr Diwa Hamal

Speakers from Pediatric Ophthalmology

Dr Suma Ganesh

Dr Subhash Dadeya

Dr Srijana Adhikari

Prof Dr Sabina Shrestha

Dr Sanjay K Singh

Dr Kabindra Bajracharya

Dr Pawan Shrestha

Dr Samata Sharma

Dr Manisha Shrestha

Dr Nita Sunam Gamal

Speakers from Neuro Ophthalmology and Uveitis Session

Dr Debasis Das

Dr Anu Manandhar

Dr Gyanendra Lamichhane

Dr Rashmin Gandhi

Dr Bikram Thapa

Speakers from WOW Nepal Chapter Session

Dr Mohita Sharma

Dr Indira Paudyal

Prof Dr Meenu Chaudhary

Dr Rakshya Panta

Dr Sabita Palikhe

Dr Eli Pradhan

Speakers from Plenary Session

Prof Dr Mahfooz Hussain

Dr Swapna Samanta

Prof Dr Sanjay Kumar Singh

Prof Dr Suman S Thapa

Prof Dr Badri P Badhu

Speakers from NepJOph Session

Prof Dr Badri P Badhu

Prof Dr Gehanath Baral

Prof Dr Suman S Thapa

Dr Aashish Raj Pant

Dr Eli Pradhan

Dr Purushottam Joshi

Speakers from UPSOS International Session

Dr Dharmendra Nath

Dr Mohita Sharma

Dr Shashank Kumar

Dr Navendu Rai

Dr Ankit Agrawal

Dr Sameeksha Agrawal

Dr Anurag Kashyap

Dr Archana Yadav

Speakers from Quality Session

Dr Rakshya Panta

Dr Suneeta Dubey

Dr Samina Zamindar

Speakers from YO Session

Dr Tejsu Singh Malla

Dr Amit Kumar Yadav

Organized by

Nepal Ophthalmic Society

Hosted by

Biratnagar Eye Hospital